Termeni și condiții

Prezentul document prin conținutul său pune la dispoziția terților utilizatori Regulamentul privind termenii și condițiile de utilizare a site-ului www.invatmontessori.ro. Site-ul www.invatmontessori.ro este operat de Anca Dancu Persoană Fizică Autorizată, cu sediul în Alba Iulia, Str. Gemina, nr. 8, bl. AC14, ap. 13, jud. Alba, România, înscrisă în Registrul Comerțului cu numărul F1/571/2020. Utilizarea site-ului (incluzând accesul, navigarea și cumpărarea produselor de pe acest site) constituie un acord implicit de respectare a termenilor și condițiilor enunțate în cuprinsul prezentului document cu toate efectele și consecințele ce decurg din aceasta. Administratorul site-ului www.invatmontessori.ro  își rezervă dreptul de a modifica în orice moment conținutul acestui acord, fără notificarea prealabilă a persoanelor care îl utilizează, denumite în continuare „Utilizatori”. Utilizatorii vor avea acces permanent la termenii și condițiile de utilizare a serviciilor, pentru a le putea consulta în orice moment.

1. Conținutul site-ului și drepturile de proprietate intelectuală

Conținutul acestui site nu poate fi utilizat, reprodus, distribuit, transmis, expus, în alte scopuri decât cele expres și legal permise. Extragerea oricăror informații urmată de orice utilizare în scop comercial care depășeste sfera copiei private reglementate de lege sau pentru vânzare ori licențiere și fără a avea în prealabil un consimțământ scris al titularilor drepturilor de proprietate constituie o încălcare a termenilor și condițiilor.
Sunteți de asemenea de acord să nu afectați și interferați în vreun fel cu elementele de securitate ale site-ului, cu elementele care previn sau restricționează utilizarea, copierea unui conținut sau elemente care întăresc limitele de utilizare a site-ului sau a conținutului acestuia.

2. Dreptul consumatorilor de denunțare unilaterală a contractului

Vă rugăm să vă asigurați că ați verificat caracteristicile și specificațiile serviciului prin vizitarea paginii  înainte de a-l cumpăra. Raporturile comerciale dintre cumpărător și Dancu Anca Persoană Fizică Autorizată (www.invatmontessori.ro) sunt reglementate oficial de Ordonanța Guvernului 130/2000, privind protecția consumatorilor la încheierea și executarea contractelor la distanță.
Consumatorul are dreptul să notifice în scris comerciantului că renunță la cumpărare, fără penalități și fără invocarea unui motiv, în termen de 5 zile lucrătoare de la încheierea contractului.
Dancu Anca Persoană Fizică Autorizată (invatmontessori.ro) face eforturi permanente pentru a păstra acuratețea informațiilor de pe site, însă uneori acestea pot conține inadvertențe (structura programelor oferite sau timpul de desfășurare).

3. Frauda

În scopul accesării și utilizării anumitor secțiuni ale website-ului poate fi necesară crearea unui cont personal. Prin prezenta declarați că vă asumați integral responsabilitatea pentru toate și oricare dintre activitățile realizate prin intermediul contului pe care îl deschideți pe website și, în consecință, vă sfătuim să asigurați securitatea parolei contului sau a altor date de acces. În cazul în care securitatea contului pe care îl dețineți este compromisă, trebuie să anunțați imediat administratorul site-ului Învăț Montessori (www.invatmontessori.ro) nu este responsabil pentru daunele care vă sunt cauzate sau care sunt cauzate terților de orice fel, prin utilizarea neautorizată a contului.

4. Drept aplicabil

Prin folosirea site-ului www.invatmontessori.ro, utilizatorul se declară de acord asupra faptului că legile române vor guverna Termenii si condițiile de utilizare și orice dispută de orice fel care ar putea să apară între utilizatori și Dancu Anca Persoană Fizică Autorizată (www.invatmontessori.ro). În cazul unor eventuale conflicte se va încerca mai întâi rezolvarea acestora pe cale amiabilă, iar dacă rezolvarea pe cale amiabilă nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat în instanță, în conformitate cu legile române în vigoare.

5. Comandarea serviciilor

Administratorul site-ului Învăț Montessori (www.invatmontessori.ro), Dancu Anca Persoană Fizică Autorizată, își rezervă dreptul de a anula sau modifica starea comenzii plasate și serviciile comandate în funcție de disponibilitate. Administratorul site-ului Învăț Montessori (www.invatmontessori.ro) va contacta utilizatorul care a plasat comanda (telefonic sau prin e-mail) și îl va înștiința de starea serviciilor comandate, iar după confirmarea clientului, comanda va fi procesată.

În cadrul relației contractuale dintre părți, Dancu Anca Persoană Fizică Autorizată, cu sediul în JUD. ALBA, MUN. ALBA IULIA, STR. GEMINA, NR.8, BL. AC14, AP. 13, înregistrată la Registrul Comertului sub nr F1/571/02.09.2020, Cod Unic de înregistrare 42995725, cod IBAN RO35BTRLRONCRT0597591001, deschis la Banca Transilvania, reprezentată legal de Dancu Anca, va fi denumită drept „prestator”.

Utilizatorul a cărui comandă este onorată este considerat beneficiarul serviciilor sau programelor oferite de Învăț Montessori prin Dancu Anca Persoană Fizică Autorizată și va fi denumit mai jos, ca parte a relației contractuale dintre cele două părți, sub numele de „Beneficiarul”.

6. Livrare

Livrarea serviciilor

  • Programele și serviciile Învăț Montessori, create de Dancu Anca Persoană Fizică Autorizată, se livrează exclusiv electronic, începând de la data menționată în cadrul fiecărui program achiziționat.
  • Plata produselor comandate de pe www.invatmontessori.ro se realizează în RON (la valoarea din momentul efectuării comenzii), prin metoda aleasă în momentul plasării comenzii.

7. Răspunderea contractuală

7.1 Procesul de coaching este unul confidenţial şi toate informaţiile sunt păstrate strict în cadrul relaţiei de coaching dintre prestator (Dancu Anca Persoană Fizică Autorizată) şi beneficiar. Prestatorul este obligat să păstreze confidenţialitatea celor discutate cu beneficiarul. 

7.2 Beneficiarul va păstra confidenţialitatea în legătură cu cele discutate în cadrul sesiunilor de coaching de grup, inclusiv faţă de cele declarate de alţi beneficiari ai sesiunilor.

7.3 Beneficiarul înţelege că sesiunile de coaching, fie individual, fie de grup, nu sunt sesiuni de terapie. Prestatorul nu este psiholog, nu pune diagnostice, nu tratează şi nu oferă recomandări medicale.

7.4 Beneficiarul are obligația de a anunța cu cel puțin 24 de ore înainte dacă dorește anularea unei sesiuni de coaching. Excepție de la această obligativitate fac cazurile de forță majoră. În cazul neanunțării în termen, beneficiarul înțelege că sesiunea de coaching se consideră efectuată și, deci, plătită.

7.5 În cazul în care beneficiarul raportează situaţii de abuz sau neglijenţă asupra sa ori a copiilor acestuia, prestatorul ar putea fi nevoit să apeleze sau să le raporteze la instituţiile abilitate. Acordul de confidenţialitate va fi limitat în această calitate.

7.6 În cazul în care beneficiarul ameninţă să îşi facă rău sieşi sau altcuiva, prestatorul va întreprinde acţiunile necesare, apelând la instituţiile abilitate. Acordul de confidenţialitate va fi limitat în această calitate.

7.7 Beneficiarul va raporta orice intenţii suicidale/de omucidere şi înţelege că dacă prestatorul aude sau descoperă astfel de intenţii, le va anunţa la instituţiile abilitate. Acordul de confidenţialitate va fi limitat în această calitate.

8. Disponibilitatea serviciului

Dancu Anca Persoană Fizică Autorizată (www.invatmontessori.ro) își rezervă dreptul de a modifica structura și interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului www.invatmontessori.ro în orice moment și la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar sau permanent, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția publicului prin intermediul acestui website fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.
Dacă aveți întrebări sau nelămuriri în legătură cu acești termeni de utilizare, nu ezitați să ne contactați la adresa de email admin@invatmontessori.ro.

9. Protecția datelor personale

Utilizatorul îşi exprimă acordul în legătură cu procesarea datelor cu caracter personal de către administratorul site-ului Învăț Montessori, Dancu Anca Persoană Fizică Autorizată, conform politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal descrise pe pagina Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Utilizarea acestui site și a informațiilor conținute în secțiunile sale, precum și a programelor și serviciilor puse la dispoziție pe site presupune acordul implicit al utilizatorului cu privire la conținutul acestor Termeni și condiții, al căror conținut poate fi modificat oricând de către Dancu Anca Persoană Fizică Autorizată. Modificarea devine efectivă în momentul publicării pe site.